Chi tiết

Thẻ Mobay 200k

Thẻ Mobay 200k

Price : 9.98 .USD

Thẻ Mobay 200k là loại thẻ thanh toán trả trước do Công ty Cổ phần Giải trí Minh Châu -MC Corp- phát hành nhằm phục vụ việc chi trả toàn bộ các dịch vụ của MC Corp Thẻ Mobay Card sẽ được sử dụng cho toàn bộ các sản phẩm game mobile của NPH MCCorrp bao gồm: Minh Châu, Minh Chủ Võ Lâm, Tru Thần, Vấn Kiếm, Võ Lâm 3, Túy Giang Hồ, Tào Tháo Truyện, 12 Guns, Vệ Thần, Tiên Hiệp 3.
Thẻ Mobay gồm các mệnh giá sau: thẻ mobay 500k, thẻ mobay 200k, thẻ mobay 100k

Khothe.vn - Ở đâu chơi game, ở đó có Kho Thẻ!

Sản phẩm cùng loại